Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (A1 SEK)

Aktiefond, Emerging Markets, Aktiv, Stora bolag, Mix

Fonden placerar i aktier i utgivna av företag i Asien, Latinamerika, Östeuropa och Afrika inklusive Balkan och Baltikum. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Förvaltningen av en temafond är långsiktig och avsikten är att valda huvudteman ska gälla långsiktigt. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Med aktivt förvaltad avses att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut med målsättningen att långsiktigt överträffa jämförelseindexets avkastning. Fondens jämförelseindex är Solactive ISS ESG Screened Emerging Markets Index. 135 Jämförelseindexet är relevant då det återspeglar fondens placeringsuniversum så som det är beskrivet i fondens placeringsinriktning.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

Solactive ISS ESG Emerging Markets 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-06-30)

17 581,80 MSEK

Fondens startdatum

1997-11-25

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0000429748

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

439,69 SEK

Fondbolag

Handelsbanken Fonder AB

Förvaltare

Lisa Synning

Per 2024-06-30

Region

Asien
Sydamerika
Afrika
Europa

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

TWTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
CNTencent Holdings Ltd
INHDFC Bank Ltd
TWMediaTek Inc
ZAClicks Group Ltd
INTata Consultancy Services Ltd
CNAlibaba Group Holding Ltd ADR
INHindustan Unilever Ltd
KRSamsung Electronics Co Ltd
HKHong Kong Exchanges and Clearing Ltd

Totalt: 114 innehav

Bransch

Finans
Informationsteknik
Kommunikationstjänster
Sällanköpsvaror
Hälsovård
Dagligvaror
Industi
Fastigheter
Material

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag
Små värdebolag

89,62% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål