Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Obligation A SEK

Räntefond, Global, Aktiv, Investment Grade

Storebrand Obligation är en hållbar, aktivt förvaltat räntefond som investerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga durationen ligger normalt på mellan två till sju år och fonden investerar endast i värdepapper utgivna av emittenter som har hög kreditvärdighet, Investment Grade, med lägst BBB-. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

NASDAQ OMRX Mortgage Bond All TR SEK 30%

NASDAQ OMRX Treasury Bond TR SEK 70%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-06-30)

13 796,87 MSEK

Fondens startdatum

1996-01-12

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0000522518

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

149,97 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Gustaf Linnell

Per 2024-06-30

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SESwedish 2 Year Stadshypotek Future Sept 24
Cash Offset
SESweden (Kingdom Of) 1.75%
SESwedish 2 year Goverment Bond Future Sept 24
SESweden (Kingdom Of) 0.75%
SESweden (Kingdom Of) 0.75%
SESweden (Kingdom Of) 3.5%
SESweden (Kingdom Of) 0.13%
SESweden (Kingdom Of) 2.25%
SESkandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%

Totalt: 106 innehav

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Nyckeltal

Ränteduration

Kreditduration

Yield to maturity

Snittrating

AA

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Manager

Johan Hedengren
Senior portföljförvaltare

Anställd 2022. Tidigare över 20 års erfarenhet från både svenska och internationella banker som trader inom räntor och derivat. Head of SEK Fixed Income Trading på Nordea (2010-2018). Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I maj steg fonden med 0,72 procent, medan jämförelseindexet steg med 0,64 procent. Hittills i år har fonden fallit med -0,25 procent och fondens jämförelseindex har fallit med 0,85 procent.

Makrokommentar

Under första halvan av maj månad föll marknadsräntorna relativt kraftigt för att sedan helt vända riktning och stiga under den andra halvan. Nettorörelsen blev i slutändan relativt modest. Riksbanken sänkte styrräntan med 25 basispunkter vilket var vad marknaden väntade sig. Deras huvudscenario är ytterligare två sänkningar under 2024, viket även det är ungefär vad marknaden prisar. Trots Riksbankens sänkning har kronan stärkts relativt kraftigt. EURSEK har under maj gått från 11,75 till 11,42 vilket är mycket positivt ur Riksbankens synvinkel, då en svag krona betraktas som problematisk utifrån ett inflationsperspektiv. Svensk inflationsdata kom in något lägre än analytikers och Riksbankens egen prognos. Det troligaste scenariot är dock att Riksbanken ändå lämnar räntan oförändrad vid nästa möte i slutet av juni.

Framtidsutsikter

Vi ökar räntedurationen och överviktar obligationer med kortare (1-3 år) löptid. Längre obligationer (ca 7 år och längre), är mer drivet av internationella nivåer och de svenska handlar för tillfället relativt dyrt, vilket gör att vi väljer en viss undervikt i det segmentet.