Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Emerging Markets A SEK

Aktiefond, Emerging Markets, Index/Passiv, Stora bolag, Mix

Storebrand Emerging Markets är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på börserna på tillväxtmarknader. Fonden placerar normalt i cirka 650-850 bolag fördelade på många branscher och länder och de största marknaderna är Kina, Sydkorea, Brasilien och Taiwan. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI EM NR USD 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-06-30)

14 357,62 MSEK

Fondens startdatum

2010-11-23

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0003455658

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

196,60 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Henrik Wold Nilsen

Per 2024-06-30

Region

Asien
Sydamerika
Afrika
Europa
Nordamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

TWTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
KRSamsung Electronics Co Ltd
CNAlibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
KRSK Hynix Inc
TWHon Hai Precision Industry Co Ltd
CNPDD Holdings Inc ADR
CNChina Construction Bank Corp Class H
CNMeituan Class B
INICICI Bank Ltd
INInfosys Ltd

Totalt: 891 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Industi
Material
Dagligvaror
Hälsovård
Sammhällsservice
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Små värdebolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag

95,70% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Henrik Wold Nilsen
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2010. Post Doc vid universitetet i Freiburg. Doktorsgrad i fysik vid universitetet i Freiburg.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I maj föll fonden med -2,81 procent, medan jämförelseindexet steg med -3,64 procent. Hittills i år har fonden har fonden stigit med 7,77 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 7,92 procent.

Makrokommentar

Aktiemarknaderna i tillväxtregioner mätt med MSCI Emerging i lokal valuta, steg med 0,5 procent i maj. Rapportperioden för det andra kvartalet är nu över och vi har återigen fått se stora kursrörelser. Sammantaget var resultaten för kvartalet positiva och företagens intjäningsestimat har justerats upp. Det kommer fortsatt vara stort fokus på makrotalen framöver. Det är tydligt att den åtstramande penningpolitiken med högre räntor har fungerat. Flera makroindikatorer såsom avtagande inflation och fortsatt stark ekonomisk aktivitet indikerar att centralbankerna kan lyckas få till en historisk ”mjuklandning”.

Framtidsutsikter

Den kinesiska aktiemarknaden steg kraftigt från januari till slutet av maj efter ett par år med svag utveckling. Trots uppgången präglas marknaden fortsatt av stor osäkerhet och hög volatilitet. Geopolitisk oro och handelskrig bidrar starkt till osäkerheten.