Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand FRN Företagsobligation A SEK

Räntefond, Global, Aktiv, Obligationer

Storebrand FRN Företagsobligation investerar i företagsobligationer som är utställda av företag med hög kreditvärdighet, Investment Grade och som uppvisar rating BBB- eller högre. Fonden har små kurssvängningar och är i normalfallet opåverkad av ränteförändringar och valutarörelser. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

Solactive SEK FRN IG Corp 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-06-30)

15 753,85 MSEK

Fondens startdatum

2012-10-15

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0004807097

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

125,41 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Gustaf Linnell

Per 2024-06-30

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEStadshypotek Ab (Publ) 4.41%
Uoppgjorte poster
FIOP Corporate Bank PLC 4.69%
SESkandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.61%
SESweden (Kingdom Of) 0%
SESwedbank AB (publ) 5.09%
SEStadshypotek Ab (Publ) 4.59%
DKNykredit Realkredit A/S 5.29%
DKNykredit Realkredit A/S 5.28%
FIAktia Bank plc 5.17%

Totalt: 239 innehav

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Nyckeltal

Ränteduration

Kreditduration

Yield to maturity

Snittrating

BBB

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Manager

Stefan Wigstrand
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2023. Tidigare över 25 års erfarenhet av den nordiska kreditmarknaden från Case Asset Management, portföljförvaltare 6 år och dessförinnan förvaltning på Skandia och Nexum samt med kreditanalys på Öhman.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I maj steg fonden med 0,73 procent, medan jämförelseindexet steg med 0,60 procent. Hittills i år har fonden stigit med 3,59 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 2,91 procent.

Makrokommentar

Under månaden kom då den första sänkningen från Riksbanken på 8 år, en sänkning som var förväntad. Kronan hade försvagats under de första månaderna på året men har sedan sänkningen stärkts ganska kraftigt tillsammans med den norska kronan som också har stärkts. Positivt för Riksbanken som fortsatt ser kronan som ett av de stora hoten. För kreditmarknaden så ökade aktiviteten igen efter en lite lugnare april. Emissionerna stod som spö i backen i Europa och aktiviteten i Norden var också hög. I Sverige har flertalet bolag varit aktiva i primärmarknaden och på ryggen av detta märks det även av ett ökat intresse i sekundärmarknaden. Det är intressant att se att alla de större fastighetsbolagen nu har emitterat, förutom de pressade Heimstaden Bostad samt SBB. Balders emission under månaden togs emot väl av marknaden. Spreadarna har även fortsatt komma ihop och intresset för krediter är stort vilket även märks i fondflöden som fortsätter vara positiva. Som diskuterats tidigare så börjar fastighetsbolagen att komma ner i spread mot nivåer som historiskt sätt inte kan anses vara dyra för bolagen att emittera på. Även om fastighetsbolagens spreadar kommit ihop under månaden så tycker vi att det börjar märkas att fler pratar i termer av att spreadar har kommit ihop ”för” snabbt. Det är intressant att notera och leder till att det nu börjar bli svårare att se större rörelser ihop i kreditspread under kommande månader, vilket har diskuterats här tidigare.

Framtidsutsikter

Under månaden har fonden adderat lite kreditduration inför sommarmånaderna där vi tror att det kommer att vara förhållandevis lite aktivitet och fokus kommer vara på den rullande avkastning. Under månaden har fonden adderat i Intea, Danske Bank T2 samt Electrolux. Fonden har minskat i I DNB Boligkreditt, Indutrade och Islandsbanki.