Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Global Low Volatility A SEK

Aktiefond, Global, Aktiv, Stora bolag, Värde

Storebrand Global Low Volatility är en global aktiefond som i sina placeringar söker att ge mindre kurssvängningar än marknaden fonden investerar på. Fonden eftersträvar att ha en bra spridning mellan branscher/regioner. Fonden investerar i ca 80-150 bolag, som tillsammans förväntas ge en stabil riskjusterad avkastning. För att välja ut de mest attraktiva företagen används en kvantitativ modell. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI World NR USD 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-06-30)

2 860,33 MSEK

Fondens startdatum

2013-10-08

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0005224078

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

322,91 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Geir Magne Bøe

Per 2024-06-30

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Oceanien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

ILCheck Point Software Technologies Ltd
USElectronic Arts Inc
CHNovartis AG Registered Shares
USMerck & Co Inc
USHP Inc
ESRedeia Corporacion SA
USCisco Systems Inc
USWaste Management Inc
USCognizant Technology Solutions Corp Class A
USVerizon Communications Inc

Totalt: 119 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Hälsovård
Dagligvaror
Kommunikationstjänster
Industi
Sällanköpsvaror
Sammhällsservice
Material
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Medelstora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora värdebolag
Stora tillväxtbolag
Små värdebolag
Små mixbolag
Medelstora tillväxtbolag

98,88% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Geir Magne Bøe
Portföljförvaltare

Anställd sedan 2018. Storebrand Liv (2007-2009) och Strategisk tillgångsallkoering och riskhantering Storebrand (4 år). Magisterexamen i ekonomi och företagseknomi med specialsering inom finans, NHH 2003.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I maj föll fonden med -1,92 procent, medan jämförelseindexet steg med -0,29 procent. Hittills i år har fonden har fonden stigit med 13,34 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 13,62 procent.

Makrokommentar

Globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta steg med 3,7 procent i maj. Rapportperioden för det andra kvartalet är nu över och vi har återigen fått se stora kursrörelser. Sammantaget var resultaten för kvartalet positiva och företagens intjäningsestimat har justerats upp. Det kommer fortsatt vara stort fokus på makrotalen framöver. Det är tydligt att den åtstramande penningpolitiken med högre räntor har fungerat.

Framtidsutsikter

Flera makroindikatorer såsom avtagande inflation och fortsatt stark ekonomisk aktivitet indikerar att centralbankerna kan lyckas få till en historisk ”mjuklandning”.