Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Grön Obligation A SEK

Räntefond, Global, Aktiv, Investment Grade

Storebrand Grön Obligation är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på hållbarhet och investerar i gröna obligationer. Gröna obligationer är obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med uttalade hållbarhetsteman, som har en klart positiv effekt på miljö och samhälle. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi eller cannabis. Fonden exkluderar hela energisektorn (sektor 10 utvinning av kol, olja, gas) och bolag vars omsättning till mer än 50 procent kommer från produktion och/eller distribution

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

NASDAQ OMRX Mortgage Bond All TR SEK 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-06-30)

9 914,06 MSEK

Fondens startdatum

2015-03-02

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0006763967

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

108,39 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Gustaf Linnell

Per 2024-06-30

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash Offset
SESwedish 2 Year Stadshypotek Future Sept 24
SESwedish 5 Year Stadshypotek Future Sept 24
NOSparebanken Vest Boligkreditt AS 4.09%
FINordea Bank ABP 3.78%
SEK/IRS/RF/211103/241103/0,561 Pay
SEK/IRS/RF/211103/241103/0,561 Receive
SEStadshypotek Ab (Publ) 3.63%
SESpecialfastigheter Sverige AB 4.25%
SEEllevio AB 4.53%

Totalt: 157 innehav

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Nyckeltal

Ränteduration

Kreditduration

Yield to maturity

Snittrating

BBB

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
9
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Johan Hedengren
Senior portföljförvaltare

Anställd 2022. Tidigare över 20 års erfarenhet från både svenska och internationella banker som trader inom räntor och derivat. Head of SEK Fixed Income Trading på Nordea (2010-2018). Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Manager

Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I maj steg fonden med 0,80 procent, medan jämförelseindexet steg med 0,66 procent. Hittills i år har fonden stigit med 1,16 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 0,25 procent.

Makrokommentar

Under första halvan av maj månad föll marknadsräntorna relativt kraftigt för att sedan helt vända riktning och stiga under den andra halvan. Nettorörelsen blev i slutändan relativt modest. Riksbanken sänkte styrräntan med 25 basispunkter vilket var vad marknaden väntade sig. Deras huvudscenario är ytterligare två sänkningar under 2024, viket även det är ungefär vad marknaden prisar. Under maj har aktiviteten i kreditmarknaden varit god i både i primär- och sekundärmarknaden. Spreadar har fortsatt ihop men vi tror en viss avmattning i den rörelsen är att vänta.

Framtidsutsikter

Vi överviktar obligationer med kortare löptid och har en mindre undervikt av obligationer med längre löptid, dvs fonden gynnas av en brantare räntekurva. Under månaden har fonden bland annat adderat i Catena, Epiroc, ICA Gruppen, Rikshem, Stadshypotek samt Sparebanken Vest Boligkreditt. Fonden har bland annat minskat innehav av Kingdom of Sweden, City of Västerås, Norrköpings Kommun, H&M samt Svensk Fastighetsfinansiering.