Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Wellington Global Impact Fund USD D Ac

Aktiefond, Global, Tillväxt, Aktiv

Fondens investeringsmål är att söka långsiktig totalavkastning. Investeringschefen ska aktivt förvalta fonden och försöka uppnå målet genom att främst investera i globala aktier med fokus på företag vars kärnverksamhet, enligt investeringschefens uppfattning, syftar till att skapa sociala och / eller miljömässiga förändringar tillsammans med en finansiell avkastning.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI ACWI NR USD

Registreringsland

Ireland

Fondförmögenhet (2024-01-31)

9 765,71 MSEK

Fondens startdatum

2016-12-08

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

USD

ISIN

IE00BD6FTP73

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-02-23)

188,44 SEK

Fondbolag

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Förvaltare

Jason Goins

Per 2023-12-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Afrika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Fed Funds - 25bps 4.8300%
USXylem Inc
USBoston Scientific Corp
USAbbott Laboratories
USWestinghouse Air Brake Technologies Corp
USTrane Technologies PLC Class A
USGlobe Life Inc
USHubbell Inc
USGoDaddy Inc Class A
USCyberArk Software Ltd

Totalt: 101 innehav

Bransch

Industi
Informationsteknik
Hälsovård
Finans
Dagligvaror
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Fastigheter
Sammhällsservice

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Medelstora tillväxtbolag
Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Medelstora mixbolag
Små tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag
Små värdebolag
Stora värdebolag

89,78% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
9
Hållbarhetsprofilen
Nej
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål