Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD

Aktiefond, USA, Aktiv, Stora bolag, Värde

Fonden följer en försiktig strategi och investerar i en diversifierad portfölj av stora amerikanska bolag. Fonden strävar efter att göra investeringar i bolag som uppfattas som undervärderade i förhållande till tidigare nivåer eller i förhållande till branschgenomsnittet.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 4 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

Russell 1000 Value Net 30%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-01-31)

7 655,16 MSEK

Fondens startdatum

2003-01-02

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

USD

ISIN

LU0133099654

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-02-23)

478,27 SEK

Fondbolag

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Förvaltare

Gabriel Solomon

Per 2023-12-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USQualcomm Inc
USCoca-Cola Co
USWells Fargo & Co
USBank of America Corp
CHChubb Ltd
USSouthern Co
FRTotalEnergies SE ADR
USElevance Health Inc
USJohnson & Johnson
USAmerican International Group Inc

Totalt: 79 innehav

Bransch

Finans
Hälsovård
Informationsteknik
Dagligvaror
Industi
Energi
Sammhällsservice
Fastigheter
Övrigt
Kommunikationstjänster

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora värdebolag
Stora mixbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Små mixbolag
Små värdebolag

99,11% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 4 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål