Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Equal Opportunities A2

Aktiefond, Global, Aktiv, Stora bolag, Tillväxt

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

-

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI All Countries TR

Registreringsland

Norway

Fondförmögenhet (2024-01-31)

114,22 MSEK

Fondens startdatum

2021-11-29

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

NO0011030215

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-02-22)

954,31 SEK

Fondbolag

Storebrand Asset Management AS

Förvaltare

Ellen Grieg Andersen

Per 2024-01-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Afrika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

BRMercadoLibre Inc
USCrowdStrike Holdings Inc Class A
USIntuit Inc
USBecton Dickinson & Co
USPalo Alto Networks Inc
USVisa Inc Class A
USAmerican Tower Corp
USIntuitive Surgical Inc
MXAmerica Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B
FINokia Oyj

Totalt: 66 innehav

Bransch

Hälsovård
Informationsteknik
Finans
Kommunikationstjänster
Sällanköpsvaror
Fastigheter
Industi
Dagligvaror

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Medelstora mixbolag
Små värdebolag
Stora värdebolag
Små tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Små mixbolag

94,32% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

-

Standardavvikelse 3 år

-

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
9
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Ellen Andersen

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

Bland de bolag som bidrog mest positivt till utvecklingen i januari återfanns bland annat Oscar Health, Palo Alto Networks och Crowdstrike. Duolingo, HDFC Bank och American Tower bidrog däremot negativt till fondens resultat. Samtliga fondens underteman bidrog positivt under januari och tillgång till hälsovårdstjänster var det investeringstema som utvecklades starkast.

Makrokommentar

Segmentet medicintekniska produkter hade ett utmanade 2023 och flera bolag drabbades av betydande nedgångar. I januari levererade dock Intuitive Surgical, ett av portföljens medicinteknikbolag, starka resultat för det fjärde kvartalet 2023. Detta segment befinner sig i ett spännande utvecklingsskede, inte minst när det gäller hur man kan använda artificiell intelligens (AI) inom hälsovårdssektorn i framtiden. Januari var den internationella dagen för att uppmärksamma livmoderhalscancer. Detta är ett viktigt tillfälle för att dela evidensbaserad information kring livmoderhalscancer samt att öka medvetenheten om HPV-vaccin. Enligt världshälsoorganisationen, WHO, är livmoderhalscancer den fjärde vanligaste cancerformen bland kvinnor och omkring 90 procent av alla dödsfall vid denna typ av cancer under 2020 skedde i låg- och medelinkomstländer. För att nå målsättningen att utrota livmoderhalscancer till 2050 läggs särskilt stor vikt vid förebyggande åtgärder såsom implementering av screening och vaccination. I januari meddelade Becton Dickinson, ett av portföljbolagen, att man ingått ett samarbetsavtal med Kenyas regering kring ett initiativ som syftar till utökad övervakning och tidig upptäck av bröst- och livmoderhalscancer.

Framtidsutsikter

https://www.linkedin.com/pulse/cervical-cancer-health-all-film-festival-substandard-gakde/?midToken=AQEqA3h4HgjP-g&midSig=3mWALfyvk_xX41&trk=eml-email_series_follow_newsletter_01-newsletter_hero_banner-0-open_on_linkedin_cta&trkEmail=eml-email_series_follow_newsletter_01-newsletter_hero_banner-0-open_on_linkedin_cta-null-9ifwek~lr4nyjnd~vt-null-null&eid=9ifwek-lr4nyjnd-vt&otpToken=MTcwMjFiZTExNTJlY2NjNGJjMjQwNGVkNDYxYWUwYjQ4ZGM4ZDc0NjlhYWI4YjYxNzRjZjA1NmI0ZTVjNWRmM2Y0ZDFkZmU2NGFjN2VjZTk1ZGI5ZTIwNzU2NmJkMmZiNDQxMmNjMDcwMDQwNzljNjJlNDhhNywxLDE%3D