Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Obligation A SEK

Räntefond, Global, Aktiv, Investment Grade

Storebrand Obligation är en hållbar, aktivt förvaltat räntefond som investerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga durationen ligger normalt på mellan två till sju år och fonden investerar endast i värdepapper utgivna av emittenter som har hög kreditvärdighet, Investment Grade, med lägst BBB-. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-01-31)

12 586,03 MSEK

Fondens startdatum

1996-01-12

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0000522518

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-02-22)

143,62 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Gustaf Linnell

Per 2024-01-31

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash Offset
Swedish 2Yr Fut Mar24
Sw 2Yr Stds Fut Mar24
SESweden (Kingdom Of) 3.5%
SESweden (Kingdom Of) 3.5%
SESwedish Covered Bond Corporation 0.75%
SEKommuninvest I Sverige AB 3%
SESweden (Kingdom Of) 0.13%
SESweden (Kingdom Of) 0%
SESweden (Kingdom Of) 0.13%

Totalt: 114 innehav

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Nyckeltal

Ränteduration

-

Kreditduration

-

Yield to maturity

-

Snittrating

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Manager

Johan Hedengren
Senior portföljförvaltare

Anställd 2022. Tidigare över 20 års erfarenhet från både svenska och internationella banker som trader inom räntor och derivat. Head of SEK Fixed Income Trading på Nordea (2010-2018). Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I januari föll fonden med 0,53 procent och jämförelseindexet föll med 0,61 procent

Makrokommentar

Efter kraftigt sjunkande räntor i slutet av förra året var det nu dags för en motreaktion. Under januari steg räntorna över hela linjen. De längre räntorna steg mer än de kortare, vilket medför en något mindre inverterad räntekurva. Januari är en månad då emittenter av covered bonds brukar vara aktiva och så var det även i år. Totalt emitterades 60 miljarder, vilket är mycket men mindre än januari 2023 då otroliga 80 miljarder emitterades. Marknaden tog emot volymen bra och krediter har även fortsatt att handla starkt. FED och ECB lämnade sina styrräntor oförändrade och kommunicerar att en sänkning bör vara nästa steg. ECB ringar in sommaren som en lämplig tidpunkt för en första sänkning. Vi prissätter nu att Riksbanken sänker med cirka 135 basispunkter under 2024 vilket kan jämföras med prissättningen för en månad sedan på ungefär 150–160 basispunkter.

Framtidsutsikter

Vi behåller en bias för högre räntor och brantare räntekurvor. Undervikten av Statsobligationer och övervikten av Covered Bonds bibehåller vi fortsatt.