Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Sverige A SEK

Aktiefond, Sverige, Index/Passiv, Mix

Storebrand Sverige (f.d. SPP Aktiefond Sverige) är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Fonden tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Fonden placerar normalt i cirka 80-110 bolag fördelade på många olika branscher. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen. Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

OMX Stockholm Benchmark CAP

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-01-31)

22 875,27 MSEK

Fondens startdatum

1998-12-23

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0000529992

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-02-22)

484,62 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Andreas Poole

Per 2024-01-31

Region

Europa
Nordamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEInvestor AB Class B
SEAtlas Copco AB Class A
SEVolvo AB Class B
SEAssa Abloy AB Class B
SEHexagon AB Class B
SESkandinaviska Enskilda Banken AB Class A
SESandvik AB
GBAstraZeneca PLC
SESwedbank AB Class A
SEAtlas Copco AB Class B

Totalt: 135 innehav

Bransch

Industi
Finans
Informationsteknik
Hälsovård
Material
Fastigheter
Sällanköpsvaror
Dagligvaror
Kommunikationstjänster
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag
Små värdebolag

97,92% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Andreas Poole
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2008. Systemutvecklare från Datanova och Tietoenator. Civilingenjör från NTNU, Master i Finans från NHH.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I januari föll fonden med 1,75 procent, medan jämförelseindexet föll med 1,47 procent. Hittills i år har fonden fallit med 1,75 procent.

Makrokommentar

Svenska aktier mätt med OMXS30GI steg med hela 21 procent under 2023. Efter ett svagt år 2022, med en nedgång på 13 procent, återhämtade sig svenska aktier, tillsammans med globala aktier, starkt. Merparten av återhämtningen kom under årets sista kvartal, då svenska aktier steg med 12 procent och nådde ett nytt all-time-high i december.

Framtidsutsikter

En fortsatt stark arbetsmarknad ger en fortsatt god tillväxt i den privata konsumtionen. Förväntningarna om att Fed kommer att sänka räntan senare i år är en viktig morot för aktiemarknaderna, även om den första sänkningen troligen inte kommer förrän närmare sommaren.