Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

SPP Generation 60-tal

Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix

SPP Generation 60-tal är en hållbar aktivt förvaltad blandfond. Fonden är samtidigt en generationsfond och vänder sig främst till dig som planerar att gå i pension under perioden 2025-2034. Fonden minskar risken successivt över tid, som görs genom att fonden fram till 2040 successivt placerar om från aktie-till räntemarknaden. Från 2040 och framåt kommer ränteandelen i fonden normalt att ligga på 80 procent. Fonden placerar både i aktier och räntebärande värdepapper i såväl Sverige som globalt. Fonden följer våra kriterier för hållbarhet som innebär att vi tar bort bolag som bryter mot internationella normer/regler. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen. Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-01-31)

43 554,64 MSEK

Fondens startdatum

1996-01-12

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0001095860

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-02-22)

797,37 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Olav Chen

Per 2024-01-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Oceanien
Sydamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash Offset
SEStorebrand Emerging Markets A SEK
SESweden (Kingdom Of) 2.5%
Swedish 5Yr Fut Mar24
SESweden (Kingdom Of) 1%
SEAtlas Copco AB Class A
USApple Inc
USMicrosoft Corp
SESweden (Kingdom Of) 0.75%
Swedish 2Yr Fut Mar24

Totalt: 1140 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Industi
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Material
Fastigheter
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Små mixbolag
Små värdebolag
Små tillväxtbolag

66,34% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Olav Chen
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2004. MPhil från universitetet i Oslo, MSc från London School of Economics.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I januari steg SPP Generation 60-tal med 1,02 procent. Det sammansatta jämförelseindexet steg med 0,91 procent. I januari tappade Stockholmsbörsen (SBXCAP) 1,5 procent. Globala aktier (MSCI DM) steg med 4,4 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) steg med 1,6 procent. Den svenska penningmarknaden steg med 0,3 procent, svenska statsobligationer föll med 0,8 procent och svenska bostadsobligationer steg med 0,2 procent. Under januari erhölls positiva bidrag från fondens övervikt inom globala aktier och undervikten inom duration. Övervikten inom svenska aktier bidrog negativt. De svenska aktiva räntefonderna bidrog genomgående positivt under månaden medan de indexnära aktiepositionerna bidrog något negativt. Sammantaget utvecklades samtliga generationsfonder 0,14-0,20 procentenheter starkare än jämförelseindex under månaden. Denna överavkastning var ungefär jämnt fördelad mellan allokering och urval av aktier.

Makrokommentar

Efter en period med rekordsnabb penningpolitisk åtstramning från centralbankerna börjar räntesänkningar äntligen dyka upp vid horisonten. Inflationen har sjunkit men centralbankerna behöver ytterligare bekräftelse på att den inte biter sig fast på en för hög nivå innan de vågar börja stimulera ekonomin. En fortsatt stram arbetsmarknad och hög lönetillväxt i de flesta regioner gör att den framtida balansgången kommer att bli hårfin. Nu har dock marknaden prisat in räntesänkningar vid samtliga av de sex återstående räntemötena under året med den första förväntade sänkningen i maj.

Framtidsutsikter

Fonden har omkring 5 procentenheter mer aktier än jämförelseindex i början av februari. Det innebär att vi utnyttjar omkring hälften av fondens mandat för aktieövervikt.