Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Emerging Markets A SEK

Aktiefond, Emerging Markets, Index/Passiv, Stora bolag, Mix

Storebrand Emerging Markets är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på börserna på tillväxtmarknader. Fonden placerar normalt i cirka 650-850 bolag fördelade på många branscher och länder och de största marknaderna är Kina, Sydkorea, Brasilien och Taiwan. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI EM NR USD

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-01-31)

12 933,53 MSEK

Fondens startdatum

2010-11-23

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0003455658

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-02-22)

175,55 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Henrik Wold Nilsen

Per 2024-01-31

Region

Asien
Sydamerika
Afrika
Europa
Nordamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

TWTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
KRSamsung Electronics Co Ltd
CNAlibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
CNPDD Holdings Inc ADR
INInfosys Ltd
INICICI Bank Ltd
CNChina Construction Bank Corp Class H
INHDFC Bank Ltd
CNNetEase Inc Ordinary Shares
KRSK Hynix Inc

Totalt: 915 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Sällanköpsvaror
Industi
Kommunikationstjänster
Material
Dagligvaror
Hälsovård
Sammhällsservice
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Små värdebolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag

96,38% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Henrik Wold Nilsen
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2010. Post Doc vid universitetet i Freiburg. Doktorsgrad i fysik vid universitetet i Freiburg.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I januari föll fonden med 2,76 procent, medan jämförelseindexet föll med 2,24 procent. Hittills i år har fonden fallit med 2,76 procent.

Makrokommentar

Aktiemarknaderna på tillväxtmarknaderna föll vidare i januari och fortsatte den negativa trenden som pågått ett tag jämfört med industriländernas aktiemarknader. Det var återigen den kinesiska aktiemarknaden som bidrog negativt.

Framtidsutsikter

Den kinesiska aktiemarknaden framstår som allt lägre prissatt och därmed som ett fortsatt mer attraktivt alternativ jämfört med industriländerna. Samtidigt har landet presenterat allt fler åtgärder för att stimulera ekonomin och marknaden, dock inklusive sänkta reservkrav.