Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

SPP Mix 80

Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix

SPP Mix 80 är en global aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieandel på 80 % och en ränteandel på 20 %. Av aktieandelen placeras 25 % på den svenska aktiemarknaden. Räntedelen placeras utan geografiska begränsningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-01-31)

8 722,89 MSEK

Fondens startdatum

2015-09-15

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0007279773

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-02-22)

211,43 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Tore Jørgen Rye

Per 2024-01-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Oceanien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEStorebrand Global All Countries A SEK
SEStorebrand USA A SEK
SEStorebrand Global Plus A SEK
SEStorebrand Sverige Plus A SEK
SEStorebrand Sverige A SEK
SEStorebrand Europa A SEK
SEStorebrand Emerging Markets A SEK
SEStorebrand Emerging Markets Plus A SEK
SEStorebrand Sverige Småbolag Plus A SEK
SEStorebrand Global Företagsobl. A SEK

Totalt: 23 innehav

Bransch

Informationsteknik
Industi
Finans
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Material
Fastigheter
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag
Små värdebolag

85,76% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I januari steg SPP Mix 80 med 1,30 procent. Det sammansatta jämförelseindexet steg med 1,55 procent. I januari tappade Stockholmsbörsen (SBXCAP) 1,5 procent. Globala aktier (MSCI DM) steg med 4,4 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) steg med 1,6 procent. Den svenska penningmarknaden steg med 0,3 procent, svenska statsobligationer föll med 0,8 procent och svenska bostadsobligationer steg med 0,2 procent. Under januari erhölls positiva bidrag från fondens övervikt inom globala aktier och undervikten inom duration. Övervikten inom svenska aktier bidrog negativt. De svenska aktiva räntefonderna bidrog genomgående positivt under månaden medan aktiefonderna bidrog negativt. Den underfond som levererade svagast avkastning var Storebrand Emerging Markets Plus medan Storebrand Japan var den underfond som utvecklades starkast. Det innebär i praktiken att allokering och räntor bidrog positivt medan urvalet av enskilda aktier och aktieexponeringen bidrog negativt jämfört med jämförelseindex. Sammantaget utvecklades aktier starkast under månaden, vilket innebar att Mixseriens ökade aktieandel gav högre avkastning. Mix 80 utvecklades något svagare än jämförelseindex under månaden.

Makrokommentar

Efter en period med rekordsnabb penningpolitisk åtstramning från centralbankerna börjar räntesänkningar äntligen dyka upp vid horisonten. Inflationen har sjunkit men centralbankerna behöver ytterligare bekräftelse på att den inte biter sig fast på en för hög nivå innan de vågar börja stimulera ekonomin. En fortsatt stram arbetsmarknad och hög lönetillväxt i de flesta regioner gör att den framtida balansgången kommer att bli hårfin. Nu har dock marknaden prisat in räntesänkningar vid samtliga av de sex återstående räntemötena under året med den första förväntade sänkningen i maj.

Framtidsutsikter

I början av februari ökade vi aktieandelen från 87 till 88 procent i Mix 80. Ökningen kom från aktier i tillväxtregioner. Inom globala aktier är fonden nu överviktad inom japanska aktier.