Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Europa Plus A SEK

Aktiefond, Europa, Index/Passiv, Stora bolag, Mix

Storebrand Europa Plus är en hållbar indexnära aktiefond som investerar brett i olika branscher på de europeiska aktiemarknaderna. Fonden väljer även aktivt in bolag med lågt CO2- avtryck, bolag med högt hållbarhetsbetyg och lösningsbolag, med lösningsbolag menar vi bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI Europe NR USD

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-01-31)

1 731,09 MSEK

Fondens startdatum

2018-03-15

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0010714113

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-02-22)

168,57 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Lars Qvigstad Sørensen

Per 2024-01-31

Region

Europa
Nordamerika
Sydamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Övrigt

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

DKNovo Nordisk A/S Class B
NLASML Holding NV
CHNestle SA
CHNovartis AG Registered Shares
GBAstraZeneca PLC
DESAP SE
GBHSBC Holdings PLC
DESiemens AG
CHRoche Holding AG
FRSchneider Electric SE

Totalt: 383 innehav

Bransch

Industi
Hälsovård
Finans
Dagligvaror
Sällanköpsvaror
Informationsteknik
Material
Kommunikationstjänster
Sammhällsservice
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små tillväxtbolag
Små mixbolag
Små värdebolag

97,94% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Lars Qvigstad Sørensen
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2011. Research i MSCI och RiskMetrics (2 år) och Risk Manager i NBIM (5 år) Doktorgrad i finans NHH, Master i Financial Engineering Columbia University Civilekonom NHH.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I januari steg fonden med 1,79 procent, medan jämförelseindexet steg med 2,41 procent. Hittills i år har fonden stigit med 1,79 procent.

Makrokommentar

Globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta fortsatte att stiga med nästan 2 procent i januari till en ny historisk toppnivå. Rapportperioden är i fokus tillsammans med ränteutsikterna samtidigt som tillväxtutsikterna har hållit sig stabila.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden är fortsatt stark, framför allt i USA, vilket gör att den privata konsumtionen kommer att kunna upprätthålla en god tillväxt. Att Fed kommer att sänka räntan är fortfarande en morot för aktiemarknaderna även om det troligtvis dröjer tills närmare sommaren innan den första sänkningen kommer.