Logotyp
Tillbaka till fondlistan

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

SPP SparaSäkra

SparaSäkra är den unika entrélösningen för dig som inte vill göra något eget val! De två fonder som lösningen är uppbyggd av är SPP Mix 80 och SPP Mix 20. Lösningen är enkel och bra för den som inte själv önskar vara aktiv i val av fonder och består av två faser, Spara & Säkra. SparaSäkra är en trygg lösning för den som vill ha en lugn resa till pensioneringen och de bästa förutsättningarna för en god pension, både ekonomiskt och för vår omvärld.


Spara


Inledningsvis handlar det om att spara ihop ett så stort pensionskapital som möjligt inför din pension. Kapitalet placeras därför med en hög andel aktiefonder. Detta innebär en högre risk men skapar samtidigt möjligheter till en god avkastning.


Säkra


Ju närmare du kommer din pension desto viktigare blir det att säkra pensionskapitalet. Tio år före din pension börjar kapitalet successivt att föras över till ett sparande med högre ränteandel. Hur lång tid själva överföringen tar påverkas av under hur många år pensionskapitalet betalas ut till dig, tidsbestämt i till exempel fem år eller livslångt. Skulle du välja att ändra utbetalningens start eller hur lång tid du önskar din pension utbetald så kommer risken anpassas automatiskt åt dig.

Avgiften för förvaltningen är maximalt 0,99 % och när kapitalet är som mest investerat i räntor är avgiften 0,6%. Vill du läsa mer om SparaSäkra så gör du det här.

Portfolio diagram

Spara

Säkra