Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Case Företagsobligationsfond Safe Play B

Räntefond, Europa, Aktiv, High Yield

Fondens investeringsstrategi skall huvudsakligen vara inriktad på europeiska företagskrediter med hög kreditvärdighet men kan även investera i företagskrediter med låg eller ingen kreditrating. Fondens medel ska vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar (inklusive Exchange Traded Funds) samt på konto hos kreditinstitut. I fonden ingår även de likvida medel som behövs för fondens förvaltning.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Morningstar betyg

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

Not Benchmarked 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-03-31)

4 219,92 MSEK

Fondens startdatum

2021-04-12

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0015812185

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-04-19)

151,53 SEK

Fondbolag

Case Kapitalförvaltning AB

Förvaltare

Tom Andersson

Per 2024-02-29

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Övrigt

Aktier

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash
FRAxa SA 0.044%
SESkandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.05125%
BEBNP Paribas Fortis S.A./N.V. 0.0592%
JECidron Romanov Ltd. 0.13534%
SESvenska Handelsbanken AB 0.04375%
GBGarfunkelux Holdco 3 SA 0.0675%
NLAegon Ltd. 0.00496%
FRAxa SA 0.03489%
SESvenska Handelsbanken AB 0.0625%

Totalt: 171 innehav

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Sharpe 3 år

-

Standardavvikelse 3 år

-

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Nyckeltal

Ränteduration

-

Kreditduration

-

Yield to maturity

-

Snittrating

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål