Logotyp

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Fondlista

Ordinarie fondutbud + Distributörsfonder

Denna fondlista innehåller alla fonder som är tillgängliga via din försäkringsförmedlare. Distributörsfonder väljs efter rådgivning i samråd med din förmedlare. Alla fonder i denna fondlista har inte genomgått SPPs fondselektionsprocess.