Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund I2 USD

Aktiefond, Global, Aktiv, Mix, Teknik

Investeringsmålet för Global Technology Fund är att uppnå en långsiktig ökning av kapitalet genom att investera i en globalt diversifierad portfölj med teknikrelaterade bolag. Fonden avser att dra nytta av internationella marknadstrender. Fonden har en geografiskt diversifierad inriktning och allokerar tillgångar inom ett brett område. Det finns inga fastställda beloppsgränser för hur mycket Fonden kan eller måste placera i något geografiskt område eller i något enskilt land.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI ACWI IT+COMM SVC NR USD 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-30)

52 431,05 MSEK

Fondens startdatum

2004-07-01

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

USD

ISIN

LU0196035553

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

2 591,62 SEK

Fondbolag

Janus Henderson Investors

Förvaltare

Graeme Clark

Per 2024-05-31

Region

Nordamerika
Asien
Europa
Sydamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USNVIDIA Corp
USMicrosoft Corp
USAlphabet Inc Class A
USMeta Platforms Inc Class A
USAmazon.com Inc
USApple Inc
Capital Cash-Usd-Bnp Paribas/Luxembourg
USAdvanced Micro Devices Inc
USMarvell Technology Inc
USMicron Technology Inc

Totalt: 67 innehav

Bransch

Informationsteknik
Kommunikationstjänster
Sällanköpsvaror
Finans
Industi

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Medelstora mixbolag
Små tillväxtbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Stora värdebolag

97,76% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål