Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Kortränta A SEK

Räntefond, Global, Aktiv, Kortränta

Storebrand Kortränta är en hållbar, aktivt förvaltad räntefond som investerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor, huvudsakligen utgivna av nordiska emittenter. Den genomsnittliga durationen är på högst ett år och fonden investerar endast i värdepapper utgivna av emittenter som har hög kreditvärdighet, Investment Grade, och som uppvisar rating BBB- eller högre. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 1

Morningstar betyg

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-06-30)

16 800,22 MSEK

Fondens startdatum

1996-01-12

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0000522500

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

126,52 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Gustaf Linnell

Per 2024-06-30

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

NODnB Boligkreditt AS 4.5%
SEStadshypotek Ab (Publ) 5.02%
NOSparebank 1 Boligkreditt AS 4.5%
SEStadshypotek Ab (Publ) 4.88%
SESkandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1%
SESkandiabanken AB 4.47%
SEBluestep Bank AB (Publ) 5.02%
SELansforsakringar Bank Aktiebolag (Publ) 4.77%
SESwedish Export Credit Corporation 3.38%
SESkandiabanken AB 4.67%

Totalt: 119 innehav

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 1

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Nyckeltal

Ränteduration

Kreditduration

Yield to maturity

Snittrating

AA

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Manager

Susanna Kaas von Mentzer
Portföljförvaltare

Anställd 2022. Tidigare Swedbank (5 år) senast som fixed income trader med fokus på repor och cross currency samt fx swappar, tidigare som analytiker inom markets risk. Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik från Kungliga Tekniska Högskolan.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I maj steg fonden med 0,43 procent, medan jämförelseindexet steg med 0,36 procent. Hittills i år har fonden stigit med 1,93 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 1,65 procent.

Makrokommentar

Maj startade med penningpolitiskt besked från Riksbanken som beslutade att sänka styrräntan till 3,75 procent. Inför mötet så prissatte marknaden en hög sannolikhet för sänkning vilket gjorde att beskedet inte kom som någon större överraskning. Riksbanken kommunicerade att det är fortsatt sannolikt att de kan komma att leverera ytterligare två räntesänkningar under innevarade år om inflationsutvecklingen fortsatt är positiv. Det var ingen av ledamöterna som reserverade sig för beslutet och det efterföljande mötesprotokoll bekräftade att direktionen var komfortabel i sitt beslut. Under månaden så reviderade marknaden upp sin prognos av reporäntebanan något och är nu i linje med Riksbankens bana från marsmötet som indikerar två ytterligare räntesänkningar under 2024. Vad gäller prissättningen längre fram på kurvan så var månadsförändringen förhållandevis liten där marknaden endast adderat några få punkter till av räntesänkningar under 2025. Framöver kommer det vara intressant att följa hur prissättningen för 2025 kommer att utvecklas i relation till Riksbankens alternativscenario för lägre inflationsutfall. I vanlig ordning så fick vi inflationsutfallet för svensk del i mitten av månaden där KPIF landade på 2,3 procent i årstakt vilket var något lägre än vad analytikerna förutspådde. KPIF exklusive energi kom också in lägre än väntat på 2,9 procent i årstakt.

Framtidsutsikter

Under månaden har vi bland annat adderar obligationer med fast ränta med förfall 2025 eftersom vi ansett att marknadensprisättning av reporäntebanan i den perioden är något konservativ i relation till den svenska inflationsutvecklingen. Detta har medfört en något längre ränteduration i fonden i jämförelse med tidigare månad.