Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Sverige Plus A SEK

Aktiefond, Sverige, Index/Passiv, Tillväxt

Storebrand Sverige Plus är en hållbar indexnära aktiefond som investerar brett i aktier inom olika branscher på den svenska aktiemarknaden. Fonden väljer även aktivt in bolag med lågt CO2- avtryck, bolag med högt hållbarhetsbetyg och lösningsbolag, med lösningsbolag menar vi bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

SIX Portfolio Return GR SEK 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-06-30)

17 573,58 MSEK

Fondens startdatum

2016-09-26

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0008964407

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

235,20 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Andreas Poole

Per 2024-06-30

Region

Europa
Nordamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEAtlas Copco AB Class A
SEInvestor AB Class B
SEVolvo AB Class B
SEEQT AB Ordinary Shares
SESkandinaviska Enskilda Banken AB Class A
SEAssa Abloy AB Class B
SEHexagon AB Class B
CHABB Ltd
SESandvik AB
GBAstraZeneca PLC

Totalt: 411 innehav

Bransch

Industi
Finans
Informationsteknik
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Fastigheter
Material
Dagligvaror
Kommunikationstjänster
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Medelstora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Stora mixbolag
Medelstora mixbolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag
Små värdebolag
Medelstora värdebolag

99,78% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Andreas Poole
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2008. Systemutvecklare från Datanova och Tietoenator. Civilingenjör från NTNU, Master i Finans från NHH.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I maj steg fonden med 4,06 procent, medan jämförelseindexet steg med 3,83 procent. Hittills i år har fonden har fonden stigit med 11,85 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 12,28 procent.

Makrokommentar

Svenska aktier mätt med OMXS30GI steg med över 2 procent i maj. Detta var den tredje månaden i rad med stigande aktiekurser och ännu en historisk högstanivå nåddes. Den svenska aktiemarknaden påverkades därmed relativt lite av den lilla korrektionen för den globala aktiemarknaden. Framför allt aktier inom hälsa steg medan finans- och fastighetsaktier föll. Fortsatt fall för den svenska kronan bidrog också positivt för bolag med intjäning i utlandet.

Framtidsutsikter

Flera makroindikatorer såsom avtagande inflation och fortsatt stark ekonomisk aktivitet indikerar att centralbankerna kan lyckas få till en historisk ”mjuklandning”.