Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Global Företagsobligation A SEK

Räntefond, Global, Aktiv, Obligationer

Storebrand Global Företagsobligation är en hållbar, aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer utgivna av företag i Europa och USA med hög kreditvärdighet, Investment Grade och som uppvisar rating BBB- eller högre. Den genomsnittliga durationen ligger i normalfallet på mellan fyra och sex år. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Morningstar betyg

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg SEK 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-06-30)

5 894,83 MSEK

Fondens startdatum

2018-05-14

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0010831578

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

102,45 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Søren Christensen

Per 2024-06-30

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash Offset
FX swap_EUR/SEK_SEBA-STO_20240820 Sold
FX swap_USD/SEK_SEBA-STO_20240906 Sold
FX swap_USD/SEK_SEBA-STO_20240903 Sold
US5 Year Treasury Note Future Sept 24
US2 Year Treasury Note Future Sept 24
DEEuro Schatz Future Sept 24
US10 Year Treasury Note Future Sept 24
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20240906 Sold
DEEuro Bund Future Sept 24

Totalt: 265 innehav

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Nyckeltal

Ränteduration

Kreditduration

Yield to maturity

Snittrating

A

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Søren Christensen
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2007. MSc i Finance, Handelshögskolan Århus.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I maj steg fonden med 0,66 procent, medan jämförelseindexet steg med 0,75 procent. Hittills i år har fonden fallit med -0,56 procent och fondens jämförelseindex har fallit med -0,20 procent.

Makrokommentar

Fondens portfölj innehåller 211 olika obligationer fördelat mellan 136 emittenter medan dess jämförelseindex består av 2751 olika obligationer fördelat mellan 503 emittenter. Fondens viktade löptid är 4,68 år, medan motsvarande siffra för jämförelseindexet är 4,58 år. Portföljens genomsnittliga numeriska rating är 6,56 (A/A-) medan jämförelseindexets rating är 7,06 (A-/BBB+). Fonden är fossilfri och portföljen är därför underviktad inom sektorerna samhällsnyttiga tjänster och energi med 0 procent av fondens innehav jämfört 7,02 procent för fondens jämförelseindex. Sektorn med störst andel av fondens innehav är finansbolag med 51,14 %. Finansbolag utgör 52,0 procent av fondens jämförelseindex.

Framtidsutsikter

De tre största emittenterna i portföljen är Bank of America Corp (2,88 %), Citigroup Inc (2,34 %), och Credit Agricole SA (2,31 %). De tre största avvikelserna jämfört med jämförelseindex är Home Depot Inc/The (1,24 %), McDonald's Corp (1,18 %), och Nationwide Building Society (1,12 %).